moon1

คำถามที่มักถามบ่อย

ขายฝากต่างกับจำนองอย่างไร

เอาสั้นๆ ขายฝากทรัพย์สินจะถูกโอนเป็นของผู้รับขายฝากตั้งแต่วันแรก โดยมีสัญญาขายฝากแนบ ถ้าเกินกำหนดสัญญานี้ไป ทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับขายฝาก

ส่วนจำนอง หากเลยกำหนดไถ่นอนและยังไม่มาไถ่ถอน จะมีกระบวนการที่ต้องไปฟ้องร้องศาลเพื่อยึดทรัพย์มาประมูลขายทอดตลาดต่อไป

(เพราะฉะนั้นจำนองจึงมักจะได้ยอดวงเงินต่ำกว่าขายฝาก)

 

ขายฝากถูกกฏหมายหรือไม่

ถูกกฏหมายแน่นอน กฏหมายคุ้มครองทั้งผู้นำทรัพย์มาทำขายฝาก และผู้รับขายฝาก เอกสารทำโดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เรียกได้ว่าอยู่คู่สังคมไทยมานาน (แต่คนมักจะพึ่งมาทำความเข้าใจในวันที่ตัวเองต้องใช้เงิน ^^)

 

คอนโดที่ดินนี้ขายฝากได้มูลค่าเท่าไร

ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมาก สภาพ ตำแหน่ง ราคาประเมิน แต่โดยมากแล้วจะอยู่ที่ 50%-65% ของราคาตลาดของทรัพย์นั้นๆ