จำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ถูกกฏหมายหรือไม่

การขายฝากและการจำนอง(คือจำนำแต่ใช้กับธุรกรรมอสังหาฯที่ต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินจะเรียกจำนอง) ขอสรุปสั้นๆในบรรทัดเดียวสำหรับคนไม่อยากอ่านยาวว่า “ถูกกฏหมาย100%”

โฉนดที่ดิน

กฏหมายเขียนมารองรับธุรกรรมนี้ชัดเจนทุกเงื่อนไข เพราะรัฐก็เข้าใจดีว่าคนถือทรัพย์แต่อยากแปลงเป็นเงินในเวลาจำเป็นก็มี และกลุ่มคนที่เป็นนายทุนที่อยากได้ดอกผลโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นทรัพย์สินก็มี โอกาสที่คนสองกลุ่มนี้จะเจอกันมันมีอยู่แล้วเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กันและกัน

 ขายฝากคือ

 

ธุรกรรมขายฝากจำนองอสังหาริมทรัพย์ถึงได้มีออกมาเพื่อลดข้อจำกัดและเพิ่มสภาพคล่องให้ระบบ โดยธุรกรรมทุกอย่างจดทะเบียนทำกันโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กรมที่ดินมีทั้งเอกสารและพยานและเงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วน ทั้งคนขายฝากและทุนรับขายฝากจึงหมดห่วงได้เลย โดยเฉพาะกับนายทุนขายฝาก.comที่เราดูแลแบบญาติมิตร เพื่อนร่วมธุรกิจที่จะโตไปด้วยกัน